Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την δημοσίευση του website σας, μπορούν οι επισκέπτες σας να καταλάβουν τι κάνει η εταιρεία σας; Θα μπορούσαν οι χρήστες να πλοηγηθούν εύκολα στο blog αν το χρειάζονται; Έχετε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης στο website σας; Ισως είναι καιρός να εξετάσετε σκληρά τον τρόπο που σχεδιάζετε και βελτιστοποιείτε τον ιστότοπό σας.


Ένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί απλώς να επιτύχει, ξεχωρίζοντας σε περιορισμένες πτυχές (όπως αποκλειστικά σχεδιασμό ή περιεχόμενο). Πρέπει να έχει ένα πλάνο που τροφοδοτεί την εμπειρία του χρήστη, τη λειτουργικότητά του και συμπληρώνει κατάλληλα το περιεχόμενό σας.

Διαβάστε περισσότερα!

Related Posts

Leave a comment