Στην the Design Agency ανάθεσε ο ΣΔΑΔΕ τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη του Site gmpa.gr

Ο Σύνδεσμος Διοικήσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 (με την τότε επωνυμία Σύνδεσμος Στελεχών Διοικησης Προσωπικού (ΣΣΔΠ) από εμπνευσμένα για την εποχή στελέχη στον χώρο της Διοίκησης Προσωπικού.

Η the Design Agency είναι μια innovative Διαφημιστική εταιρεία 360 που δραστηριοποιείται από το 2014 και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής / σχεδιασμού και παραγωγής. www.designagency.gr

Related Posts

Leave a comment